Featured

18th SAARC Summit

The eighteenth SAARC summit will be held in Nepali capital Kathmandu on 26-27 November 2014.[1] This time the summit is taking place after an interval of three years as the last summit was held in Maldives in 2011. [ source ]...
Read More

Naasa: Dyo Puja

परिचय ः– हाम्रो देश नेपाल कला, संस्कृति र परम्पराको धनी देश हो । कुनेै बेला काठमाडोैं उपत्यका, घर भन्दा बढी मन्दिर भएको शहर भनेर चिनिन्थ्यो । हरेक देव देवीको छुट्टै महत्व संस्कार र परम्परा रही आएको छ । यसेै क्रममा अलग परम्परा र अति महत्वपूर्ण भगवान हुनु हुन्छ नासः द्यः अर्थात (नात्येश्वर) । हाम्रो धार्मिक...
Read More

Selfie Contest

Hero Honda Company held Selfie Contest uploading your snap to facebook page of Hero Honda. Browse facebook.com/hondanepal style=”display:inline-block;width:728px;height:90px” data-ad-client=”ca-pub-2359294603502855″ data-ad-slot=”5866634781″>...
Read More

<!– posttype –> <ins class=”adsbygoogle”></ins> style=”display:inline-block;width:728px;height:90px” data-ad-client=”ca-pub-2359294603502855″ data-ad-slot=”5866634781″&gt; <script>// <![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]></script>...
Read More